שירות הביטחון של אוקראינה מודיע בזה


 במהלך שעות העוצר חל איסור מוחלט לצאת ממקום המגורים למרחב הציבורי החל משעה 23:00 בערב ועד השעה 05:00 בבוקר, ובכלל זה, במהלך שעות העוצר אסור להיות במרחב הציבורי במטרה להתפלל או לקיים טקס דתי כלשהו, מותר לצאת מהבית אך ורק כדי לעבור למרחב מוגן או מקלט.

 כשיש צפירות שמתריעות על סכנת תקיפה אווירית חובה לקיים ולציית לכל דרישות הבטיחות האישית, בזמן הישמע אזעקה חובה להגיע למרחב המוגן הקרוב למקום הימצאותך.

אסור לצלם תמונות ו/או להקליט סרטונים של מתקן צבאי ו/או אזרחי כלשהו באמצעות מכשיר כלשהו ובכלל זה באסור לצלם באמצעות רחפנים.

במקרה של הפרת דרישות המפורטות לעיל יינקטו צעדים משפטיים!