הודעה!

צרכנים יקרים של שירותי הסקה מרכזית!

החברה הציבורית "אומן-טפלואנרגו" מודיעה בזה כי אתם חייבים לפרוע בדחיפות את החובות שנצברו בגין צריכת שירותי הסקה מרכזית במהלך תקופות קודמות. לשלם את החוב ניתן בקופה של החברה שכתובתה: סמטה גרינצ'נקו, 4, שעות העבודה: מ-8:00 עד 14:30 (לשלם ניתן באמצעות כרטיס אשראי או במזומן). כמו כן, ניתן לשלם את החוב בכל בנק בעיר, בסניפי דואר אוקראינה לחשבון בנק מספר UA933545070000026004349344565, המתנהל בסניף בנק "אושדבנק" בעיר צ'רקאסי, או לחשבון בנק מספר UA723052990000026001001607813 המתנהל בבנק "פריבט-בנק".

במקרה של אי תשלום חוב בגין צריכת שירותי הסקה מרכזית החברה תנתק את הלקוח ממערכת אספקת שירותי הסקה מרכזית ותאלץ לפנות לבית המשפט על מנת לגבות את החוב.


הנהלה.