Information

10/08/2022

צרכנים יקרים של שירותי הסקה מרכזית! ... Read more >>

10/08/2022

החברה הציבורית "אומן-וודוקנל" בעיר אומן פונה אליכם בדרישה לפרוע בדחיפות את החובות שנצברו עבור אספקת מים וביוב מרכזית בנכסיהם. ... Read more >>

10/08/2022

החברה הציבורית "חברת ניהול מס' 3 בעיר אומן" (חברת ניהול מס' 3 בעיר אומן) פונה אליכם בדרישה לפרוע בדחיפות את החובות שנצברו עבור שירותי אחזקה שהיא נותנת לבית משותף. במקרה של אי תשלום חובות בהתאם להוראות חלק 4 סעיף 26 לחוק של אוקראינה "בעניין שירות דיו ... Read more >>