Support online

Have questions?

Our consultant will contact you in a short time.

Send request
Schedule

Working hours

  • Mon - Wed : 8:00 - 17:00
  • Thu - Fri : 9:00 - 17:00
  • Sat - Sun : 10:00 - 17:00
Pay attention

Memo for pilgrims


Read more

ראש השנה 2022 באומן

תוך התחשבות במצב הביטחוני באוקראינה אשר נוצר בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה, העלייה לאומן בשנת 2022 תתקיים בתנאים של מצב חירום. עולי הרגל חייבים לציית לכל ההוראות, הנחיות, האיסורים והמגבלות שנקבעים בחוקי אוקראינה בתנאי מלחמה ובכלל זה, לציית להגבלות בכל הקשורות לאירועים המוניים ולהתקהלות, עמידה בתור במעברי הגבול ולציית לגבלות תנועה בזמן העוצר.
Read more

Pilgrimage safety

כללי התנהגות העולים לקברו של ר' נחמן באומן

16/09/2022

במהלך שעות העוצר החל משעה 23:00 בערב ועד השעה 5:00 למחרת בבוקר אסור בהחלט להיות ברחוב או בכל מקום ציבורי אחר. כל העובר על הוראה זו ייענש בכך שאישור שהייתו באוקראינה יקוצר והוא עלול לקבל ויזה שחורה.

Read more

לכבוד העולים לקברו של ר' נחמן באומן!!!!

16/09/2022

החל משעה 0:00 ב-15 בספטמבר 2022 הגישה לאזור העלייה לקברו של ר' נחמן באומן תהיה מוגבלת. בהתאם להחלטה של הממשל הצבאי המחוזי במחוז צ'קראסי במהלך התקופה החל מתאריך 19 בספטמבר 2022 ועד לתאריך 30 בספטמבר 2022 בעיר אומן חל איסור מוחלט על

Read more

שירות הביטחון של אוקראינה מודיע בזה

02/09/2022

במהלך שעות העוצר חל איסור מוחלט לצאת ממקום המגורים למרחב הציבורי החל משעה 23:00 בערב ועד השעה 05:00 בבוקר, ובכלל זה, במהלך שעות העוצר אסור להיות במרחב הציבורי במטרה להתפלל או לקיים טקס דתי כלשהו, מותר לצאת מהבית אך ורק כדי לעבור למרחב מוגן או מקלט

Read more

Information

Read all information

10/08/2022

צרכנים יקרים של שירותי הסקה מרכזית! ... Read more >>

10/08/2022

החברה הציבורית "אומן-וודוקנל" בעיר אומן פונה אליכם בדרישה לפרוע בדחיפות את החובות שנצברו עבור אספקת מים וביוב מרכזית בנכסיהם. ... Read more >>

10/08/2022

החברה הציבורית "חברת ניהול מס' 3 בעיר אומן" (חברת ניהול מס' 3 בעיר אומן) פונה אליכם בדרישה לפרוע בדחיפות את החובות שנצברו עבור שירותי אחזקה שהיא נותנת לבית משותף. במקרה של אי תשלום חובות בהתאם להוראות חלק 4 סעיף 26 לחוק של אוקראינה "בעניין שירות דיו ... Read more >>

Useful information

On this page you can find useful information about the work of municipal and catering establishments in martial law.

Read more